สันคอหมูดำ ซีพี-คูโรบูตะสไลซ์

สันคอหมูดำ ซีพี-คูโรบูตะสไลซ์