ติดต่อเรา
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
อาคารซีพี ทาวเวอร์1 เลขที่ 313 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
ติดต่อสำนักงานใหญ่
+66 (0) 2625 8000
ศูนย์ผู้บริโภค ซีพีเอฟ
+66 (0) 2800 8000
อีเมล
consumercenter@cpf.co.th