มี 0 เมนู สำหรับ

ชิฟฟ่อนนมสด 1 ชั่วโมง
แครมบรูเล 11 ชั่วโมง 45 นาที
มินิพิซซ่า 1 ชั่วโมง
กริลล์ชีส 20 นาที
ทองเอก 40 นาที