ไส้กรอกข้าวรสโหระพา ตราซีพี

ไส้กรอกข้าวรสโหระพา ตราซีพี

ส่วนประกอบ

วิธีการปรุง

แบ่งนำเข้าไมโครเวฟ หรือนำไปทอด
ไมโครเวฟอื่นที่มีกำลังไฟต่ำกว่า 1,100 วัตต์ อุ่น 30-45 วินาที

วิธีเก็บรักษา

เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 2-6 องศา

ราคา : 129 บาท

vendor_10