แฮมโบโลน่าพริก ตราซีพี 120 กรัม

แฮมโบโลน่าพริก ตราซีพี 120 กรัม

เนื้อหมูคุณภาพดีบดละเอียดสไลซ์ พร้อมชิ้นแฮม คลุกเคล้าด้วยพริกสดสับละเอียด

ส่วนประกอบ

หมูผสมไก่, เกลือเสริมไอโอดีน, น้ำตาล,เครื่องเทศ

วิธีการปรุง

วิธีเก็บรักษา

  • พลังงาน 210 กิโลแคลอรี
  • โซเดียม 930 มิลลิกรัม
  • ไขมัน 13 กรัม
  • โปรตีน 15 กรัม

คุณค่าทางโภชนาการต่อ 120 กรัม

vendor_9