ไส้กรอกเวียนเนอร์พริกสด ตราซีพี

ไส้กรอกเวียนเนอร์พริกสด ตราซีพี

ส่วนประกอบ

วิธีการปรุง

ไมโครเวฟอื่นที่มีกำลังไฟต่ำกว่า 1,100 วัตต์ อุ่น 30-45 วินาที

วิธีเก็บรักษา

แช่เย็นที่อุณหภูมิ 2-6 องศาเซลเซียส

  • พลังงาน 330 กิโลแคลอรี
  • โซเดียม 770 มิลลิกรัม
  • ไขมัน 24 กรัม
  • โปรตีน 19 กรัม

คุณค่าทางโภชนาการต่อ 150 กรัม

vendor_9