เนื้ออกไก่นุ่มพร้อมปรุง ตราซีพี

เนื้ออกไก่นุ่มพร้อมปรุง ตราซีพี

ลดขั้นตอนการเตรียม ประหยัดเวลา

ส่วนประกอบ

  • ไก่ 80%
  • เครื่องปรุงรส 20%

วิธีการปรุง

จากสินค้าที่ละลายแล้วนำไปประกอบอาหารได้ทันทีทุกเมนู

วิธีเก็บรักษา

เก็บที่อุณหภูมิแช่แข็ง -18 C หรือต่ำกว่ากรุณาอย่านำไปแช่แข็งอีกครั้ง เมือสินค้าละลาย

vendor_1
vendor_10

เมนูแนะนำจากผลิตภัณฑ์