สเต๊กไก่สไปซี่ชิลลี่

สเต๊กไก่สไปซี่ชิลลี่

สะโพกไก่ทั้งชิ้น ตัดแบบ premium cut อบปรุงรสจนเข้าเนื้อ นุ่ม หอม เผ็ดร้อนแบบสไปซี่ชิลลี่

ส่วนประกอบ

เนื้อไก่ 90%
เครื่องปรุงรสสไปซี่ 10%


ขนาด 90 กรัม

วิธีการปรุง

ตัดปลายถุงให้ขาด อุ่น1นาทีสำหรับไมดครเวฟ 800 watts

วิธีเก็บรักษา

แช่เย็น

vendor_9