การกินอย่างยั่งยืนคืออะไร ?

                    เพราะเราเชื่อว่า “อาหาร” เป็นส่วนหนึ่งของการดำรงชีวิต เราจึงให้ความสำคัญตลอด ทั้งคุณภาพ ความอร่อย ความสด ความสะอาด รวมไปถึงสารอาหารที่ครบถ้วนตอบสนองความต้องการได้ หลากหลายตามความต้องการของผู้บริโภค

• คนจะมีความสุขได้ด้วยการมีร่างกายที่แข็งแรงจาก “อาหาร” ที่อร่อย และมีคุณภาพ
• คนจะมีความสุขได้ด้วยการมีร่างกายที่สมบูรณ์จาก “อาหาร” ที่เหมาะสม ได้ประโยชน์ตามที่ร่างกายต้องการ
• และคนจะมีความสุขได้ด้วยร่างกายที่พร้อมต่อการใช้ชีวิตปราศจากโรคภัย จาก “อาหาร” ที่มีความสะอาด ปลอดภัย

                    นอกจากสุขภาพที่ดีขึ้นจาก “อาหาร” ที่เราได้ส่งมอบให้กับคุณ เรายังตั้งใจที่จะมอบสิ่งดี ๆ ให้กับสังคมและโลก ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจ รวมถึงการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อลดการส่งผลกระทบให้กับโลกนี้ให้ได้มากที่สุด

• สังคมจะมีความสุขมากขึ้นด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจให้แข็งแรง
• โลกนี้จะดีขึ้นด้วยการใช้ทรัพยากรณ์อย่างรู้คุณค่าและลดลงเรื่อย ๆ
• โลกนี้จะดีขึ้นด้วยกระบวนการผลิตที่ได้มาซึ่งอาหารที่มีผลกระทบต่อโลกน้อยที่สุด

                    เราจึงอยากเชิญชวนทุกคนที่สนใจมาร่วม "กินอย่างยั่งยืน" ด้วยการเลือกทานอาหารที่ดีต่อคุณและดีต่อโลกใบนี้