ไข่แดง หมักผมดีอย่างไร

ไข่แดงเหลวพาสเจอร์ไรซ์: https://shop.cpbrandsite.com/product/detail/2

หากมีเคล็ดลับอยากแนะนำเชพเคน ส่งข้อมูลมาแบ่งปันให้เชฟเคนบ้างนะพี่น้อง ส่งเคล็ดลับของคุณ