ชิกเก้นแฟรงค์พริกไทยดำ ตราซีพี 150 กรัม

ชิกเก้นแฟรงค์พริกไทยดำ ตราซีพี 150 กรัม

เนื้อแน่น หนังกรอบ หอมกลิ่นรมควัน

ส่วนประกอบ

ไก่ล้วน, เกลือเสริมไอโอดีน, น้ำตาล, เครื่องเทศ

วิธีการปรุง

ไมโครเวฟอื่นที่มีกำลังไฟต่ำกว่า 1,100 วัตต์ อุ่น 30-45 วินาที

วิธีเก็บรักษา

แช่เย็นที่อุณหภูมิ 2-6 องศาเซสเซียส

vendor_9