กิจกรรม

CP Sausage อร่อย FIN บินไกลไปเกาหลี Exclusive Trip in SEOUL

วันที่
27 ก.ค. 60 - 10 ส.ค. 60
สถานที่
7-Eleven, CP Fresh Mart, Tesco Lotus, Big C, Makro, Max Valu, Tops, Golden place, Gourmet Market , Home Fresh Mart , Villa Market, Foodland, Jiffy, บางจากรีเทท (SPAR), PT ปิโตรเลียม, Lawson 108 และ ริมปิง

CP Sausage อร่อย FIN~ บินไกลไปเกาหลี Exclusive Trip in SEOUL
กิจกรรมสนุกๆ ที่เราอยากชวนทุกคนไปดู เที่ยว กิน ฟินแบบเต็มอิ่มถึงเกาหลีใต้ตลอด 5 วัน 4 คืน
พร้อมทริปแห่งความฟินสุด Exclusive ที่พาไปเจาะลึกทุกซอก ทุกมุม ถึง SM Town 

ร่วมลุ้นกันง่ายๆ 

1. เพียงเขียนชื่อ-นามสกุล และ #(จำนวนครั้งที่ส่งต่อวัน) บนใบเสร็จที่มีการซื้อผลิตภัณฑ์ไส้กรอก/โบโลน่า/แฮม/เบคอน ตราซีพี  ยอดซื้อทุกๆ 70 บาท / 1 สิทธิ์การจับรางวัล (มูลค่าหลังหักส่วนลด) ตามร้านค้าที่กำหนดเท่านั้น (ผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการจะต้องมีแต่โลโก้ CP เท่านั้น สามารถเช็คภาพสินค้าที่ถูกต้องได้ที่ https://www.cpbrandsite.com/nutritionfacts )
2. โพสต์ภาพใบเสร็จใต้โพสต์กิจกรรมในแต่ละวัน
3. ร่วมสนุกได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00 - 21.00 น. ของทุกวัน
4. ประกาศผลวันถัดไป เวลา 19.00 น. ใต้โพสต์กิจกรรม
5. รางวัล Top Spender! คือ รางวัลสำหรับผู้ที่มียอดซื้อประจำวันสูงที่สุด 1 อันดับแรก (ยอดซื้อรวมทุกใบเสร็จ) รับแพ็คเกจทัวร์ (กรุงเทพ - เกาหลีใต้) 5 วัน 4 คืน (มูลค่า 50,000 บาท) ในวันนั้นๆ ทันที!
6. รางวัล Lucky Fans ลุ้นรับแพ็คเกจทัวร์ (กรุงเทพ - เกาหลีใต้) 5 วัน 4 คืน ตามจำนวนรางวัลที่กำหนดไว้ในวันนั้นๆ ส่งมากมีสิทธิ์ลุ้นมาก

***ขอสงวนสิทธิ์การซื้อสินค้า ตรา ซีพี เพื่อเล่นกิจกรรมตามร้านค้าที่กำหนดต่อไปนี้เท่านั้น (7-Eleven, CP Fresh Mart, Tesco Lotus, Tesco Lotus Express, Tesco Lotus ตลาด, Big C, Mini Big C, Makro, Makro Food service, Max Valu, Max Valu Tanjai, Tops, Tops Daily, Tops คุ้มค่า, Golden place, Gourmet Market , Home Fresh Mart , Villa Market, Foodland, Jiffy, บางจากรีเทท (SPAR), PT ปิโตรเลียม, Lawson 108 และ ริมปิง ยกเว้นใบเสร็จที่มีการซื้อแบบขายส่ง (หมายถึง ใบเสร็จที่มาจากร้านค้าอื่นๆ ที่มีการซื้อขายส่งตรงจากบริษัท ซีพีเอฟ ประเทศไทยฯหรือบริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้งฯ โดยตรง รวมถึงร้านโชว์ห่วยอื่นๆ ที่ไม่ร่วมรายการ) รวมถึงบิลเงินสด)***

 

ระยะเวลาร่วมกิจกรรม

- ร่วมสนุกได้ตั้งแต่เวลา 09.00 - 21.00 น. ของทุกวัน เริ่มวันที่ 27 ก.ค. - 10 ส.ค. 60 (เปลี่ยนไปตามวันที่เล่น)
- ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในวันถัดไป เวลา 19.00 น. ใต้โพสต์กิจกรรมของวันที่ร่วมสนุก

 

ของรางวัล

ตั๋วเครื่องบินพร้อมที่พัก ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ (5 วัน 4 คืน), กิจกรรมของศิลปิน SM Entertainment, เยี่ยมชม SM Town พร้อม Exclusive Access SM Studio, SMT Seoul Restaurant โซนพิเศษ พร้อมทัวร์ชิม ช้อปจุใจแบบสุดพิเศษ มูลค่ารางวัลละ 50,000 บาท โดยกำหนดการเดินทางจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าภายหลัง ทั้งนี้วันและเวลาในการเดินทาง รวมทั้งรายละเอียดในการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับการยืนยีนกำหนดการจากทางค่าย SM, สภาพอากาศและสถานการณ์บ้านเมืองที่อาจเปลี่ยนแปลงได้

**รางวัลนี้ยังไม่รวมการหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% จากรางวัลที่ได้รับ และค่าใช้จ่ายอื่นใดที่นอกเหนือจากรางวัล ดังกล่าว ผู้โชคดีจะต้องรับผิดชอบเอง อาทิเช่น ค่าธรรมเนียมสำหรับการทำหนังสือเดินทาง ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และอื่นๆ ***

 

เงื่อนไขการรับของรางวัล

1. ทุกๆ 70 บาท/ใบเสร็จ = 1 สิทธิ์การจับรางวัล
2. ไม่สามารถนำเศษยอดซื้อในแต่ละใบเสร็จ หรือ นำหลายๆ ใบเสร็จ นำมาบวกรวมกัน ให้ครบ 70 บาท เพื่อร่วมจับรางวัลได้
3. ใน 1 วัน ผู้ร่วมสนุก 1 Account และ 1 ชื่อ-นามสกุล สามารถร่วมสนุกได้ไม่จำกัดครั้ง และตลอดกิจกรรมขอสงวนสิทธิ์ให้ 1 ท่านสามารถรับรางวัลได้เพียง 1 รางวัล เท่านั้น
4. การโพสต์ใบเสร็จซ้ำ จะคัดเลือกจากชื่อผู้โชคดีที่โพสต์เป็นคนแรกเท่านั้น
5. ผู้โชคดีจะต้องมายืนยันสิทธิ์ที่ Inbox Message CP Brand Fanpage ตามวัน/เวลา ที่กำหนดเท่านั้น
6. สิทธิ์ในการร่วมทริปเดินทางไป-กลับ (กรุงเทพ-เกาหลีใต้) ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด ขาย หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
7. ผู้โชคดีจะต้องเก็บรักษา และนำใบเสร็จตัวจริงที่มีรายละเอียดชัดเจนดังกล่าว มาแสดงเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการรับรางวัลตามสถานที่ที่กำหนด
8. การตัดต่อภาพ ตกแต่งข้อมูลบนใบเสร็จที่ใช้ร่วมสนุก หากตรวจสอบพบ หรือไม่สามารถแสดงหลักฐานหมายเลขใบเสร็จที่ซื้อสินค้าตรงกับหมายเลขที่ส่งเข้ามาในวันที่ติดต่อรับรางวัล ของรางวัลที่ได้รับจะถือเป็นโมฆะทันที
9. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่ายกรณี 5% ตามกฎหมาย ซึ่งหากท่านเป็นผู้โชคดี ท่านต้องชำระภาษีรางวัล เป็นจำนวนเงิน 2,500 บาท
10. ในกรณีที่ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์จะต้องให้บิดามารดา หรือคนใดคนหนึ่ง ทำหนังสือยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศจากอำเภอหรือเขตที่พักอาศัยตามทะเบียนบ้าน (ฉบับจริงและสำเนารับรองความถูกต้องจำนวน 1 ฉบับ) มาแสดงเป็นหลักฐานติดต่อขอรับรางวัลด้วยตนเองได้ที่ บริษัท ลัคกี้วันกรุ๊ป จำกัด เบอร์ 02-5919800 ตั้งแต่วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00 น.
11. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลแพ็คเกจทัวร์ จะต้องติดต่อยืนยันรับสิทธิ์ตามวัน/เวลาที่กำหนด หลังจากประกาศรายชื่อ หากไม่มาติดต่อจะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์
12. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยขึ้น หรือหากมีการเลื่อน ล่าช้า หรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดใดๆ  เกี่ยวกับการเดินทาง บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้โชคดีรับทราบล่วงหน้า
13. หากผู้โชคดีไม่สามารถร่วมเดินทาง (ไป-กลับ) กรุงเทพ-เกาหลีใต้ ได้ภายในวันและเวลาที่กำหนดไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ บริษัทจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ของท่านโดยปริยาย
14. หากบริษัทฯ ตรวจพบว่ามีการทุจริตเกิดขึ้น หรือไม่ปฏิบัติตามกติกาของกิจกรรมไม่ว่าในกรณีใดๆ บริษัทฯ จะตัดสิทธิ์การเข้าร่วมการจับรางวัลโดยอัตโนมัติหรือรับของรางวัลโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและจะดำเนินคดีตามกฎหมาย
15. ขอสงวนสิทธิ์พนักงานของบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทฯ ในเครือในการเข้าร่วมรายการนี้
16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ทั้งปวงในการที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงกติกา และเงื่อนไขในการร่วมสนุก รวมทั้งของรางวัลต่างๆ ได้ตามที่เห็นสมควร โดยจะแจ้งให้เจ้าหน้าที่รับทราบล่วงหน้า
17. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

 

กิจกรรมเริ่ม 27 ก.ค. - 10 ส.ค. 60 นี้ ติดตามกันให้ดีที่ CP Brand Fanpage!! แล้วมาพบกันนะคะ :) #CPBrand #CPSausagewithEXO #TheWar

cpbrandsite.com ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน เรียนรู้เพิ่มเติม

;