กิจกรรม

ประจำสัปดาห์ที่ 5 : รายชื่อผู้โชคดีกิจกรรม

วันที่
20 ม.ค. 59 - 1 มี.ค. 59
สถานที่
CP Freshmart

รายชื่อผู้โชคดีในกิจกรรม "อิ่มอร่อยปี 2016 แจกพิคาชู 2016 ชิ้น" ประจำสัปดาห์ที่ 5 ตั้งแต่วันที่ 20 - 26 ม.ค. 59

รายชื่อผู้โชคดีประจำวันที่ 20 ม.ค. 59

  1. อริสรา มัทนวีรพงศ์

รายชื่อผู้โชคดีประจำวันที่ 24 ม.ค. 59

  1. อริสรา มัทนวีรพงศ์ 
  2. Phunphong Tangwasintham

รายชื่อผู้โชคดีประจำวันที่ 26 ม.ค. 59

  1. ภัทรา จิรานุศักดิ์ 
  2. ประสิทธิ์ อนุกุลวิทยา