กิจกรรม

CP Waffle ซีพี เฟรชมาร์ท

วันที่
10 ก.ย. 58 - 7 ต.ค. 58
สถานที่
ซีพี เฟรชมาร์ท

CP Waffle ชวนวาฟยกแก๊ง ไปดิสนีย์แลนด์กับบอยและวันใหม่

http://cpbrandsite.com/cpwaffle2015