ส่วนประกอบ

วิธีการปรุง

วิธีเก็บรักษา

เก็บที่อุณหภูมิแช่เย็น : 2-6 องศาเซลเซียส

  • Size 760G (บรรจุ 8 ชิ้น)
  • ราคา 255 บาท
  • Product Type Frozen 
vendor_10