ไข่ไก่สด ตราซีพี เบอร์ 2

ไข่ไก่สด ตราซีพี เบอร์ 2

มั่นใจในคุณประโยชน์ ไข่ไก่สด ตราซีพี (สด : จากฟาร์มมาตรฐานซีพี, สะอาด : เพราะตรวจสอบทุกขั้นตอนและล้างทำความสะอาดทุกฟอง, มั่นใจ : เพราะเลี้ยงในฟาร์มระบบปิด ทวนสอบย้อนกลับได้ทุกจุด