ไข่ไก่สด ตราซีพี เบอร์ 1 : 10  ฟอง

ไข่ไก่สด ตราซีพี เบอร์ 1 : 10 ฟอง

มั่นใจในคุณประโยชน์ ไข่ไก่สด ตราซีพี (สด : จากฟาร์มมาตรฐานซีพี, สะอาด : เพราะตรวจสอบทุกขั้นตอนและล้างทำความสะอาดทุกฟอง, มั่นใจ : เพราะเลี้ยงในฟาร์มระบบปิด ทวนสอบย้อนกลับได้ทุกจุด