ไก่ย่างเกาหลี 200 / 1000 กรัม

ไก่ย่างเกาหลี 200 / 1000 กรัม

ไก่ย่างหมักเครื่องปรุงสูตรพิเศษสไตล์เกาหลี ผลิตจากเนื้อไก่คัดพิเศษคลุกเคล้ากับเครื่องปรุงสูตรพิเศษแบบฉบับเกาหลี พร้อมงาขาว นำมาย่างจนได้รสกลมกล่อม ฉ่ำซอส

ส่วนประกอบ

เนื้อไก่                     75%
เครื่องปรุงรส             25%

วิธีการปรุง

ตัดที่ปลายถุงด้านบน เปิดถุงซิปแบ่งไก่ย่างบุลโกกิจำนวน 5 ชิ้นใส่ลงในภาชนะสำหรับไมโครเวฟ
   - ใช้ความร้อนสูง 1300 วัตต์ 1-2 นาที
   - ใช้ความร้อนปานกลาง 800 วัตต์ 2-3 นาที

(ปริมาณต่อหนึ่งหน่วยบริโภค จำนวน 5 ชิ้น)

วิธีเก็บรักษา

-

-

vendor_1
vendor_2
vendor_3
vendor_4
vendor_5
vendor_6
vendor_7
vendor_8