ไก่ปรุงรสทรงเครื่อง (มินิแสน๊ค)

ไก่ปรุงรสทรงเครื่อง (มินิแสน๊ค)

ไก่ปรุงรสทรงเครื่อง

ส่วนประกอบ

ขนาด 60 กรัม

วิธีการปรุง

ตัดปลายถุงให้ขาด นำเข้าไมโครเวฟ กด2สำหรับไมโครเวฟ7-11 หรือ800วัตต์ 30วินาที

วิธีเก็บรักษา

แช่เย็นอุณหภูมิ  2-6 C

-

vendor_9