ไก่นิวออร์ลีนส์ ตราซีพี

ไก่นิวออร์ลีนส์ ตราซีพี

ไก่นิวออร์ลีนส์ ตราซีพี
ไก่นิวออร์ลีนส์ ตราซีพี

ส่วนประกอบ

ไก่ 83%, เครื่องปรุงรสนิวออร์ลีนส์ 17% ไม่เติมผงชูรส และไม่ใส่วัตถุกันเสีย

วิธีการปรุง

วิธีเก็บรักษา