ไก่ชุบแป้งทอดกรอบ พร้อมปรุง รสสไปซี่ ตราซีพี 850 กรัม

ไก่ชุบแป้งทอดกรอบ พร้อมปรุง รสสไปซี่ ตราซีพี 850 กรัม

-