หมูดำ ซีพี คูโรบูตะ แบบสด (สันคอ)

หมูดำ ซีพี คูโรบูตะ แบบสด (สันคอ)

เนื้อหมูสายพันธ์คุณภาพ เนื้อนุ่ม สามารถทำอาหารหลากหลายเมน

ส่วนประกอบ

ขนาด 250 กรัม

วิธีการปรุง

-

วิธีเก็บรักษา

เก็บที่อุณหภูมิแช่แข็ง -18 C หรือต่ำกว่า กรุณาอย่านำไปแช่แข็งอีกครั้งเมื่อสินค้าละลาย  

-

vendor_7
vendor_10