หมูดำ ซีพี คูโรบูตะ แบบสด  (พอร์คชอป)

หมูดำ ซีพี คูโรบูตะ แบบสด (พอร์คชอป)

เนื้อหมูสายพันธ์คุณภาพ เนื้อนุ่ม สามารถทำอาหารหลากหลายเมนู

ส่วนประกอบ

ขนาด 250 กรัม

วิธีการปรุง

-

วิธีเก็บรักษา

เก็บที่อุณหภูมิแช่แข็ง -18 C หรือต่ำกว่า กรุณาอย่านำไปแช่แข็งอีกครั้งเมื่อสินค้าละลาย 

 

-

vendor_7
vendor_10

เมนูแนะนำจากผลิตภัณฑ์