ชิคเก้นริบออลีน 500 กรัม

ชิคเก้นริบออลีน 500 กรัม

ซีพี ชิคเก้นริบออลีน 500 กรัม เนื้อเต็มคำ นุ่ม ฉ่ำ อร่อยเพลิน กระดูกเดียว
ซีพี ชิคเก้นริบออลีน 500 กรัม เนื้อเต็มคำ นุ่ม ฉ่ำ อร่อยเพลิน กระดูกเดียว