ชิคเก้นริบออลีน 500 กรัม (CP Chicken Rib)

ชิคเก้นริบออลีน 500 กรัม (CP Chicken Rib)

ซีพี ชิคเก้นริบออลีน 500 กรัม เนื้อเต็มคำ นุ่ม ฉ่ำ อร่อยเพลิน กระดูกเดียว
ซีพี ชิคเก้นริบออลีน 500 กรัม เนื้อเต็มคำ นุ่ม ฉ่ำ อร่อยเพลิน กระดูกเดียว