ชิคเก้นริง รสคลาสสิค (ไก่ปรุงรส) ตรา ซีพี

ชิคเก้นริง รสคลาสสิค (ไก่ปรุงรส) ตรา ซีพี

เนื้อไก่ปรุงรสทรงกลม หอมมัน ทานเพลิน

ส่วนประกอบ

- ไก่ 74 % 
- เครื่องปรุงรส 26 % 
ข้อมูลสาหรับผู้แพ้อาหาร
: มีแป้งสาลี นม และถั่วเหลือง

วิธีการปรุง

ไมโครเวฟ : ตัดปลายถุงให้ขาด
- อุ่น 30 วินาที สาหรับไมโครเวฟ 800 วัตต์

วิธีเก็บรักษา

แช่เย็น

ขนาด : 100 กรัม
ราคา : 29 บาท
 

vendor_9