ไส้กรอกไก่บอล รสเม็กซิกัน ตรา ซีพี

ไส้กรอกไก่บอล รสเม็กซิกัน ตรา ซีพี

ทำจากเนื้อไก่ ผสม Spice แต่งรสเม็กซิกัน

ส่วนประกอบ

เนื้อไก่ 70%,
น้ำ 20%,
เครื่องปรุงรสเม็กซิกัน 10%,
(วัตถุเจือปนอาหาร (INS1412, INS451(i),INS316, INS250), วัตถุปรุงแต่รสอาหาร (โมโนโซเดียมกลูตาเมต, ไดโซเดียม 5'ไรโบนิวคลิโอไตด์))

วิธีการปรุง

อุ่นด้วยไมโครเวฟได้ทั้งถุงบรรจุภัณฑ์

-ไมโครเวฟต่ำกว่า 1,100 วัตต์ อุ่น  30-45 วินาที เวลาในการอุ่นขึ้นอยู่กับกำลังไฟของไมโครเวฟ

วิธีเก็บรักษา

เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 2-6 องศา
อายุสินค้า : 20 วัน

ขนาด : 115g
จำนวน : 8 ชิ้น
ราคา : 39 บาท
มีส่วนผสมของ : ถั่วเหลือง อาจมีนม, แป้งสาลี, กุ้ง,ไข่, ปลา, ถั่วที่มีเปลือกแข็งและซัลไฟต์ ใช้เกลือบริโภคเสริมไอโอดีน

vendor_9