ไส้กรอกไก่บอล รสชีส ตราซีพี

ไส้กรอกไก่บอล รสชีส ตราซีพี

ส่วนประกอบ

เนื้อไก่ 63%
น้ำ 22%
เครื่องปรุงรส 8%
ชีส 7%
สารทำให้คงตัว (INS1412), อิมัลซิไฟเออร์ (INS451(i)), สารป้องกันการเกิดออกซิเดชั่น (INS316), สารคงสภาพของสี (INS250), (วัตถุปรุงแต่รสอาหาร (โมโนโซเดียมกลูตาเมต, ไดโซเดียม 5'ไรโบนิวคลิโอไตด์))

วิธีการปรุง

อุ่นด้วยไมโครเวฟได้ทั้งถุงบรรจุภัณฑ์

-ไมโครเวฟต่ำกว่า 1,100 วัตต์ อุ่น  30-45 วินาที เวลาในการอุ่นขึ้นอยู่กับกำลังไฟของไมโครเวฟ

วิธีเก็บรักษา

เก็บที่อุณหภูมิ : แช่เย็น 2-6c
อายุสินค้า : 20 วัน

ขนาด : 115g
ราคากลาง : 39 บาท
มีส่วนผสมของ : นม, อาจมีแป้งสาลี, กุ้ง, ไข่, ปลา และถั่วเหลือง

vendor_9