ทานไขมัน ต้องไม่ทรานส์

สาระเรื่องมันๆ ไขมันทรานส์หรือไขมันอิ่มตัวมีโทษต่อสุขภาพ มีอยู่ในน้ำมันทั่วไปที่ผ่านกระบวนการเติม HYDROGEN เพื่อให้สีใสและไม่เป็นไข ต่างจากน้ำมันหมูที่เป็นน้ำมันจากธรรมชาติ 100% จึงปลอดภัยและน่าใช้กว่าเห็นๆ

ไขมันทรานส์ เป็นไขมันชนิดหนึ่งซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มของไขมันที่อันตรายต่อสุขภาพของหัวใจ เพราะจะไปลดระดับของโคเลสเตอรอลรวม และโคเลสเตอรอลชนิดดีหรือ HDL ซึ่งเป็นไขมันที่ร่างกายควรจะมีมากกว่า 50 มก./ดล. (ผู้หญิง) และ 40 มก./ดล.(ผู้ชาย)

ไขมันดีHDL ทำหน้าที่สำคัญคือจะนำโคเลสเตอรอลส่วนเกินไปทำลาย การกินอาหารที่มีไขมันทรานส์ปริมาณมากสะสมทุกวัน ทำให้มีไขมันชนิดดีหรือ HDL น้อยลง เป็นโอกาสที่ร่างกายจะสร้างโคเลสเตอรอลชนิดไม่ดีหรือLDL เพิ่มขึ้น ซึ่งไขมันชนิดนี้จะทำลายหลอดเลือดหัวใจ เพิ่มปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจที่ทำให้เสียชีวิต หรือพิการได้

ไขมันทรานส์พบมากในน้ำมันที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจน (Hydrogenation) ทำให้ไขมันนั้นมีกลิ่นหืนช้า หรือไม่เหม็นกลิ่นหืนเลย ซึ่งผิดธรรมชาติของน้ำมันทั่วไป ปัจจุบันมีการรณรงค์ให้ประชาชนเลิกบริโภคไขมันทรานส์เพื่อลดความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจซึ่งเป็นสาเหตุการตายอันดับต้นๆของประชากรโลก

มันหมูอนามัย ไร้ไขมันทรานส์ มันหมูอนามัยเป็นไขมันธรรมชาติ ที่ไม่มีการเติมเติมไฮโดรเจน (Hydrogenation) จึงปลอดภัยจากการเปลี่ยนโครงสร้างของไขมันจากรูปแบบปกติ

ข้อแนะนำควรอ่านฉลากโภชนาการก่อนทุกครั้ง เพื่อเลือกน้ำมันที่ใช้ปรุงอาหารที่ระบุว่า ปราศจากไขมันทรานส์ และหลีกเลี่ยงการใช้น้ำมันทอดซ้ำ เพราะน้ำมันทอดซ้ำจะเปลี่ยนโครงสร้างของกรดไขมันให้เป็นไขมันทรานส์ และมีสารอนุมูลอิระซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อโรคมะเร็ง