“ ทุกคำมีความหมาย ” ทุกคำจากซีพีสามารถเปลี่ยนความหมายของการใช้ชีวิตต่างๆ การดำเนินเรื่องให้เห็นว่า คำที่มีความหมายในครอบครัว สามารถส่งต่อแรงบันดาลใจไปยังอีกคนหนึ่ง และส่งต่อไปยังอีกคนหนึ่ง ได้ไม่รู้จบ จึงเป็นการส่งต่อ “ ทุกคำมีความหมาย” จากจุดเล็กๆ ของครอบครัว ไปสู่เรื่องที่ยิ่งใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆ
ต่อยอดเรื่องราวจากแนวคิด “ ทุกคำมีความหมาย ” ไปสู่ ความใส่ใจในคุณภาพ มาตรฐานการผลิตของซีพี เช่น ไก่สดอนามัยที่เลี้ยงโดยไม่ใช้ฮอร์โมน หมูสดอนามัยที่เลี้ยงโดยไม่ใช้ สารเร่งเนื้อแดง ไข่ไก่สดที่ผ่านการตรวจสอบยาปฏิชีวนะ รวมไปถึงไส้กรอกที่คัดสรรเนื้อคุณภาพดี ให้ได้คุณภาพเต็มๆ คำ โดยส่งผ่านเรื่องราวของความใส่ใจที่ทำให้ทุกคำของคุณมีความหมาย ถ่ายทอดผ่านอาหารเพื่อส่งต่อความหมายดีๆ และสร้างแรงบันดาลใจ จากเรื่องราวการให้กำลังใจ ลูกสาวของคุณแม่ผ่านเมนูอาหาร และการสนับสนุนเติมเต็มความฝันของกลุ่มเพื่อน