กินเกี๊ยวกุ้ง ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

          ไม่เพียงแต่คุณภาพ ความปลอดภัยอาหาร และสุขโภชนาการเพื่อผู้บริโภค ที่บริษัทให้ความใส่ใจ แต่การมีส่วนร่วมปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมผ่านกระบวนการผลิต และการใช้ทรัพยากร ยังเป็นอีกเรื่องสําคัญที่บริษัทให้ความห่วงใยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร จึงได้มีการริเริ่ม “โครงการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ หรือ ฉลากลดโลกร้อน” ขึ้นเป็นรายแรกของภูมิภาคเอเชียนับตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมา

          “ฉลากลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ หรือ ฉลากลดโลกร้อน” คือเครื่องหมายที่แสดงว่าผลิตภัณฑ์นั้นๆ ได้ผ่านการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ และสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผลิตภัณฑ์ได้ตามเกณฑ์ที่กําหนด ซึ่งเป็นการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์

          โดยปัจจุบันผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้รับรอง “ฉลากลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ หรือ ฉลากลดโลกร้อน” จาก อบก. หลากหลายผลิตภัณฑ์ หนึ่งในนั้นก็คือผลิตภัณฑ์เกี๊ยวกุ้งซีพีนั่นเอง โดยที่เกี๊ยวกุ้งซีพีซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์กุ้งรายแรกของประเทศไทยที่ได้รับฉลากนี้สามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกถึงร้อยละ 23 เมื่อเทียบกับฐานข้อมูลการผลิตเกี๊ยวกุ้งตราซีพี 145 กรัม ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ในปี 2555

          ไม่เพียงแต่รสชาติอาหารที่ดี แต่เรายังใส่ใจในกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อส่งต่อการกินที่มีความยั่งยืน เปลี่ยนการกินของคุณให้มีความหมายมากยิ่งขึ้น เพราะการ“กินอย่างยั่งยืน ทําให้ทุกคํามีความหมาย”ไม่เพียงต่อคุณ แต่ต่อโลกอีกด้วย