บริโภคอาหารแบบไหน ถึงจะมีประโยชน์ ?

          ปัจจุบันแนวโน้มในการรับประทานอาหารได้มีการเปลี่ยนแปลงไปมาก สังเกตุได้จากวิธีการเลือกซื้อสินค้าหรือเลือกรับประทานอาหาร ซึ่งที่ผ่านมาผู้บริโภคมักจะเลือกอาหารที่มีคุณภาพดี อร่อย ได้มาตรฐาน และคํานึงถึงคุณประโยชน์อาหารหรือสารอาหารบ้าง แต่ ณ ปัจจุบัน ผู้บริโภคได้หันมาให้ความสําคัญกับคุณประโยชน์หรือสารอาหารเป็นอันดับแรก ๆ

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ได้มีการจัดทํา หลักปฎิบัติในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น

1. “ผลิตอาหารที่ตอบโจทย์ความต้องการสารอาหารของผู้บริโภคแต่ละกลุ่มแต่ละบุคคล” อาทิเช่น

          • กลุ่มเด็ก ที่มีความต้องการในเรื่องของพัฒนาการทางกายภาพและสมอง ด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีโปรตีนและดีเอชเอ ไข่ไก่ดีเอชเอ เต้าหู้ไข่ ผสมผัก 3 รสชาติ เป็นต้น

          • กลุ่มวัยรุ่น ที่มีความต้องการในเรื่องของการเจริญเติบโตและดีต่อร่างกาย ด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีโปรตีนที่ดีและสะดวก ไส้กรอกปลา เบอร์เกอร์ปลา ไข่ไก่ต้ม ไข่ออนเซน เป็นต้น

          • กลุ่มผู้สูงอายุ ที่มีความต้องการในเรื่องของการบํารุงร่างกายและสายตา ด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าท่าทางสารอาหารที่ช่วยบํารุง หัวใจและสายตา ช่วยเรื่องความจํา อย่างเช่น ไข่ไก่โอเมก้า

2. มุ่งพัฒนาสินค้าที่มีกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

          • พัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ตลอดห่วงโซ่อุปทานให้มีมาตรฐานตามหรือเหนือกว่าข้อกําหนดสากลและในประเทศ

3. การสื่อสารทางการตลาดเพื่อช่วยเหลือการตัดสินใจของผู้บริโภค

          • แสดงคุณสมบัติและคุณค่าทางสารอาหารให้แก่ผู้โภคได้ทราบด้วยการจัดทําฉลากโภชนาการบนบรรจุภัณฑ์ รวมถึงสื่อสารด้วย แคมเปญต่าง ๆ ทางการตลาดเพื่อสร้างความมั่นใจ ให้กับผู้บริโภค

          เพราะเราใส่ใจเรื่องสุขโภชนาการของผู้บริโภคเป็นสําคัญ เราจึงมุ่งมั่นส่งเสริมการ “กินอย่างยั่งยืน เพื่อให้ทุกคํามีความหมาย” ต่อ คุณมากยิ่งขึ้น จากการทานอาหารที่พัฒนาและผลิตภายใต้หลักปฏิบัติเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นของเรา เพราะฉะนั้นผู้บริโภคจึงมั่นใจได้เลย ว่าการกินผลิตภัณฑ์อาหารตราซีพีไม่เพียงแต่จะมีคุณภาพที่ดีและอร่อยแล้ว คุณยังมีสุขภาพที่ดียิ่งขึ้นอีกด้วย