ทําไมต้องมีไข่ไก่หลายแบบ ?

          เคยสงสัยไหมว่าทําไมไข่ไก่ต้องมีหลายแบบ? เพราะร่างกายของคนเราในแต่ละวัยก็มีความต้องการสารอาหารที่แตกต่างกัน ทําให้การออกสินค้าจึงจําเป็นต้องมีการคํานึงถึงสารอาหารที่ผู้บริโภคต้องการเป็นหลักแม้กระทั้งกลุ่มสินค้าไข่ไก่สด

          โดยในปัจจุบัน เราสามารถแบ่งความต้องการของผู้บริโภคออกได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ คือ กลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มรักสวยรักงาม จะเห็นได้ว่าทั่ง 3 กลุ่ม มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน ดังนั้นเพื่อตอบสนองความต้องการและมอบทางเลือกที่ดีให้กับผู้บริโภค ซีพีเอฟ จึงพัฒนาสินค้าไข่ไก่สด ให้มีสารอาหารมากยิ่งขึ้นดียิ่งขึ้น และตรงกับความต้องการของผู้บริโภคแต่ละกลุ่ม ดังนี้

กลุ่มแม่และเด็ก ในช่วง 0 – 10 ปี ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดของการพัฒนาสมอง สารอาหารที่ดีมีประโยชน์ต่อสมองมากชนิดนึ่งนั้นคือ สาร ดีเอชเอ ซีพีเอฟ จึงนําเอาความต้องการไปพัฒนาสินค้า จนได้เป็น “ไข่ไก่สด ซูเปอร์พลัส ดีเอชเอ” ไข่ไก่สดที่อุดมไปด้วยสาร ดีเอชเอ ที่มีส่วนช่วยในการพัฒนาการ ที่สมบูรณ์ของสมอง การทํางานของระบบประสาท และร่างกายอย่างสมวัย มาพร้อมสารโอเมก้า 3 ที่มีส่วนช่วยเรื่องของการทํางานของหัวใจ และวิตามินบี 1 ที่ช่วยในการทํางานของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ

กลุ่มผู้สูงอายุ เป็นช่วงวัยที่ต้องให้ความสําคัญกับสารอาหารที่ได้รับเป็นอย่างมาก เนื่องจากร่างกายไม่สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมือน สมัยหนุ่มสาว ซีพีเอฟ จึงพัฒนาสินค้าไข่ไก่สดที่มีสารโอเมก้าเป็น “ไข่ไก่สด ซีพี ซูเปอร์พลัส โอเมก้า” ไข่ไก่สดที่อุดมไปด้วยโอเมก้า 3 ที่มีส่วนช่วยในการป้องกันโรคหัวใจ และช่วยการทํางานของระบบประสาท ที่มาพร้อมกับวิตามินเอ ซึ่งมีส่วนช่วยในการมองเห็น และ วิตามินบี 1 ที่มีส่วนช่วยในการทํางานของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ เป็นไข่ไก่ที่มีสารอาหารเพียงพอสําหรับความต้องการของกลุ่มผู้สูงอายุ

กลุ่มรักสวยรักงาม สําหรับผู้หญิงแล้ว ความสวยไม่มีคําว่าพอ หรือมากเกินไป การมีอะไรใหม่ๆเป็นสิ่งที่ดีกว่าที่จะช่วยทําให้ดูดีขึ้น ย่อมเป็นสิ่งที่พวกเธอสนใจ “ไข่ไก่สด ซูเปอร์พลัส วิตามินอี” ไข่ไก่ที่อุดมไปด้วย วิตามิน อี ซีลีเนี่ยม และซิงค์ เป็นสารอาหารที่มีส่วนช่วยในการสร้างต้านสารอนุมูลอิสระ และชลอการเกิดริ้วรอย เป็นไข่ไก่ที่ช่วยให้สาว ๆ ดูดีจากภายในสู่ภายนอก

          เพราะการกินอย่างยั่งยืนต้องส่งผลดีต่อผู้กิน เราจึงผลิตอาหารที่นอกจากจะ สด สะอาดปลอดภัยแล้ว ยังต้องมีสารอาหารที่เหมาะสม ส่งผลดี ต่อผู้กินด้วย เพราะการ “กินอย่างยั่งยืน เพื่อให้ทุกคํามีความหมาย” ต่อคุณ