อาหารที่มีไขมันทรานส์อันตรายจริงหรอ?

          ปัจจุบันมีโรคหลายโรคที่เราได้ยินบ่อยๆและรู้สึกใกล้ตัวมากยิ่งขึ้น เช่น โรคอ้วน, ความดันโลหิตสูง, เบาหวาน, คลอเลสเตอรอลสูง, หัวใจและหลอดเลือด ซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งเกิดมาจากพฤติกรรมการกินไขมันทรานส์ (trans fat) โดยไม่รู้ตัว ซึ่งอาหารที่มีไขมันทรานส์ คือ เนยขาว มาร์การีน ครีมเทียม ครีมเทียมข้นหวาน รวมถึงน้ำมันพืชและการปรุงอาหารที่ทอดด้วยน้ำมันเดิมซ้ำๆหลายครั้ง

          โดย ไขมันทรานส์ (trans fat) เป็นหนึ่งในประเภทของไขมันที่มีส่วนประกอบหลักคือ กรดไขมันไม่อิ่มตัวที่มีโครงสร้างชนิดทรานส์ พบได้เล็กน้อยจากไขมันในเนื้อสัตว์ และนม แต่ส่วนใหญ่ไขมันทรานส์จะเป็นไขมันที่ได้จากการสังเคราะห์ระหว่างกระบวนการผลิตอาหาร โดยการเติมไฮโดรเจนเข้าไปในน้ำมันพืช (Partially Hydrogenated Oils) เพื่อทำให้น้ำมันพืชแข็งตัวมากขึ้น และทำให้ไขมันที่ได้ดังกล่าวช่วยยืดอายุของอาหารได้มากขึ้น รวมถึงมีราคาถูกกว่าไขมันทั่วไป

          ซึ่งในวันที่ 13 กรกฏาคม 2561 ได้มีประกาศในราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ กระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 388 พ.ศ.2561 เรื่อง ห้ามผลิต นำเข้า หรือ จำหน่าย อาหารที่มีส่วนประกอบหรือใช้น้ำมันที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วน เนื่องจากกรดไขมันทรานส์จากน้ำมันที่ผ่านการเติมไฮโดรเจนบางส่วน ส่งผลต่อการเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด

          บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ในฐานะผู้ผลิตอาหารชั้นนำ ที่ให้ความสำคัญสูงสุดกับคุณค่าทางโภชนาการและความปลอดภัยของอาหาร ด้วยการใช้นโยบายด้านสุขภาพและโภชนาการ (Health & Nutrition Policy) ภายใต้หลักปฏิบัติในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น (CPF Healthier Choices Principle) ครอบคลุมกระบวนการผลิตอาหารทุกขั้นตอนและผลิตภัณฑ์อาหารทุกบรรจุภัณฑ์ของ ซีพีเอฟ ทำให้ไม่มีการใช้วัตถุดิบที่มีส่วนประกอบของน้ำมันที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วน (Partially Hydrogenated Oils) ขณะเดียวกันยังทำการตรวจสอบซัพพลายเออร์ที่ส่งมอบวัตถุดิบในการผลิตอาหารให้กับบริษัทอย่างสม่ำเสมอ โดยซัพพลายเออร์ทุกรายต้องปฏิบัติตามกฏหมายและมาตรฐานการผลิตของบริษัท เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้บริโภค

          เพราะคุณภาพชีวิตของคุณมีความสำคัญ ทางซีพีเอฟ ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร ตราซีพี จึงมุ่งผลิตอาหารที่ดีต่อสุขภาพด้วยมาตรฐานการผลิตระดับสากล สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ ด้วยการ “กินอย่างยั่งยืน เพื่อให้ทุกคำมีความหมาย” ต่อคุณมากยิ่งขึ้น