รู้หรือไม่? อาหารที่คุณกินมาจากไหน

          ในทุก ๆ วันเราต้องรับประทานอาหารหลากหลายอย่าง แล้วเราจะมั่นใจได้อย่างไรว่า กว่าจะเป็นอาหารที่เรากินในแต่ละวันนั้น มีที่มาอย่างไร ?

          บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร ตราซีพี มีการดําเนินงานครอบคลุมตลอดกระบวนการผลิต ตั้งแต่ ธุรกิจอาหารสัตว์ ธุรกิจฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ธุรกิจแปรรูปเนื้อสัตว์ และธุรกิจร้านอาหารและร้านค้าปลีก ทําให้เราสามารถควบคุมคุณภาพอาหารได้ในทุกขั้นตอน ซึ่งทําให้ผู้บริโภคสามารถมั่นใจได้ว่า ผลิตภัณฑ์อาหารภายใต้ตราสินค้าซีพีมีความสด สะอาด ปลอดภัยและที่สําคัญยัง สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ทุกขั้นตอนการผลิต เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจ ให้กับผู้บริโภคอีกทางหนึ่ง

          โดยเบื้องต้นผู้บริโภคสามารถต่อ Consumer Center 02-800-8000 ของเราเพื่อตรวจสอบย้อนกลับได้ โดยการแจ้งข้อมูลบรรจุภัณฑ์ แต่เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบ ย้อนกลับได้ด้วยตัวเองอย่างรวดเร็ว และในปัจจุบันทาง ซีพีเอฟ จึงได้เริ่มพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับการผลิตผ่านระบบ QR Code ในผลิตไก่สดอนามัย ตราซีพี เพื่ออํานวยความสะดวกให้กับผู้บริโภค เพียงสแกน QR Code ก็จะพบ แหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์ไก่สดว่ามีกรรมวิธีกระบวนการผลิตอย่างไร ตั้งแต่ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ สัตว์บาล มาตรฐานฟาร์ม จนกระทั้งถึงที่ตั้งโรงงานที่แปรรูปไก่สด มาตรฐานโรงงาน ไปจนถึงการส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และเมนูแนะนําสําหรับปรุงอาหารต่อ

          เพราะคุณภาพชีวิตของคุณมีความสําคัญ ทางซีพีเอฟ ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร ตราซีพี จึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพและสร้างความมั่นใจด้วยกระบวนการดําเนินงาน และผลิตอย่างต่อเนื่อง โดยการผลักดันและส่งเสริมการ “กินอย่างยั่งยืน เพื่อให้ทุกคํามีความหมาย” ต่อคุณมากยิ่งขึ้น